O NAMA

 

Naziv: Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak
Adresa: Bijenička cesta 97, 10 000 ZAGREB
MB: 1726510
OIB: 92974244291
Reg.br.udruge: 21002948
IBAN: HR08 2360 0001 1016 6434 0
telefon: 01/23 47 972
fax: 075/802 010
e-mail: info@srd-kozjak.hr


Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak je športsko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Bijenička 97. ŠRD Kozjak je registrirano 7. svibnja 2003. godine kao neprofitna pravna osoba.
Društvo je osnovano u cilju promicanja i razvoja rekreativnog športa u Gradu Zagrebu, s posebnim naglaskom na četvrt Maksimir u kojem je sjedište Športsko Rekreacijskog Društva Kozjak.

 

Cilj Društva je da svojim djelovanjem pridonosi:

 • razvitku i promicanju rekreativnog sporta;
 • promicanju odgojnih funkcija sporta, sportskog ponašanja, međusobnog razumijevanja, tolerancije i odgovornosti svih članova;
 • nultoj toleranciji prema nasilju u sportu i svakoj vrsti ovisnosti.

Djelatnosti Društva  jesu:

 • organiziranje i provođenje rekreativnog vježbanja;
 • održavanje i razvijanje psiho-fizičkih sposobnosti kroz rekreaciju;
 • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada organiziranjem seminara, tribina, okruglih stolova i sličnih skupova;
 • upravljanje sportskim objektima kojih je Društvo vlasnik ili korisnik;
 • skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Društva;
 • organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;
 • poduka i trening djece i mladeži;
 • organiziranje raznih sportskih natjecanja;
 • uklanjanje nedoličnog ponašanja na športskim terenima;
 • ukupnom aktivnosti Društva poticati razumjevanje i usvajanje etičkih vrijednosti;
 • planiranje i organiziranje kulturnih i sportskih priredbi sa svrhom pomoći osobama slabijeg socijalnog statusa i prikupljanja humanitarne pomoći.

Gospodarska djelatnosti koje Društvo obavlja su:

 • iznajmljivanje prostorija i sportskih terena kojih je Društvo vlasnik ili korisnik;
 • ugostiteljska djelatnost sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 80/13 i 152/14).

Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.

Udruga može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti o čemu odlučuje Skupština Društva.

Društvo trenutno zapošljava jednog djelatnika, a većina aktivnosti se provodi putem članova društva koji su i volonteri. Društvo je u suradnji sa Vijećem Gradske četvrti Maksimir uredilo zapuštene terene na lokaciji Bijenička cesta 97, gdje se nalazi Društveni Dom Kozjak. Kroz nekoliko radnih akcija članova društva, cjelokupni kompleks na navedenoj lokaciji je dobio novu vrijednost te je postao, od zapuštenog dijela četvrti Maksimir, centar sakupljanja mladih. Na istoj lokaciji nalazi se i Gradsko kazalište „Žar ptica".

Društvo je u svom radom kroz šport primarno usmjereno na mlade generacije. Na taj način društvo pokušava spojiti mladost s jedne strane i iskustvo s druge strane. Kao dobar pokazatelj da se na taj način može uspješno može nositi s današnjim problemima zajednice i društva u cjelini je i primjer naših radnih akcija u čijem smo sklopu imali i bojanje objekta koji je prethodno bio devastiran različitim grafitima. Kvalitetnim uključenjem u akciju i educiranjem mladih, navedeni objekt do današnjeg dana nije pretrpio devastaciju.

Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak je dana 15. listopada 2012. godine sa Gradom Zagrebom sklopio Ugovor o zakupu sportske građevine SRC Kozjak. Sukladno ugovornim obvezama i s pažnjom dobrog gospodara, ŠRD Kozjak se svih ovih godina trudio opravdati povjerenje koje nam je dodjelio Grad Zagreb na čelu sa gradonačelnikom Milanom Bandićem. Taj naš entuzijazam i rad nagrađen je III. Aneksom Ugovora o zakupu sportske građevine SRC Kozjak kada smo objedinili sve sportske površine SRC Kozjak uključujući i prostore bivše teretane s pripadajućim pratećim prostorijama.


Predsjedništvo
  Ivica Kostanjevec - Predsjednik Društva
  Denis Mihnjuk- Dopredsjednik Društva
  Željko Valentić - Tajnik Društva
  Nada Dupelj
  Tomislav Forko
  Neven Juranić
  Hrvoje Žanić
Nadzorni odbor
  Stipe Gale
  Marija Grbović
  Hrvoje Gale
  Gordan Stošić
  Roman Herceg
Stegovna komisija
  Boris Devčić
  Vladimir Dujmović
  Josip Juratovac