O NAMA

 
Naziv: Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak
Adresa: Bijenička 97, 10 000 ZAGREB
MB: 1726510
OIB: 92974244291
Reg.br.udruge: 21002948
Žiro: 2360000-1101664340
IBAN: HR0823600001101664340
telefon: 01/23 47 972
fax: 075/802 010
e-mail: info@srd-kozjak.hr

Športsko-rekreacijsko društvo Kozjak je športsko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Bijenička 97. ŠRD Kozjak je registrirano 7. svibnja 2003. godine kao neprofitna pravna osoba.
Društvo je osnovano u cilju promicanja i razvoja rekreativnog športa u Gradu Zagrebu, s posebnim naglaskom na četvrt Maksimir u kojem je sjedište Športsko Rekreacijskog Društva Kozjak. Kao osnovne djelatnosti društva ističu se:

  Planiranje rada i razvoja rekreativnog športa u četvrti Maksimir,
  Poduka i trening djece i mladeži kroz rad u Sportskoj Akademiji,
  Organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova društva,
  Organizacija raznih športskih natjecanja,
  Organizacija humanitarnih akcija,
  Edukacija članova,
  Poticanje razumjevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz aktivno bavljenje športom.

Društvo trenutno zapošljava jednog djelatnika, a većina aktivnosti se provodi putem članova društva koji su i volonteri. Društvo je u suradnji sa Vijećem Gradske četvrti Maksimir uredilo zapuštene terene na lokaciji Bijenička cesta 97, gdje se nalazi Društveni Dom Kozjak. Kroz nekoliko radnih akcija članova društva, cjelokupni kompleks na navedenoj lokaciji je dobio novu vrijednost te je postao, od zapuštenog dijela četvrti Maksimir, centar sakupljanja mladih. Na istoj lokaciji nalaze se i Gradsko kazalište „Žar ptica" te body building klub „Olympia".

Društvo je u svom radom kroz šport primarno usmjereno na mlade generacije. Na taj način društvo pokušava spojiti mladost s jedne strane i iskustvo s druge strane. Kao dobar pokazatelj da se na taj način može uspješno može nositi s današnjim problemima zajednice i društva u cjelini je i primjer naših radnih akcija u čijem smo sklopu imali i bojanje objekta koji je prethodno bio devastiran različitim grafitima. Kvalitetnim uključenjem u akciju i educiranjem mladih, navedeni objekt do današnjeg dana nije pretrpio devastaciju.

Predsjedništvo
  Ivica Kostanjevec - Predsjednik Društva
  Denis Mihnjuk- Dopredsjednik Društva
  Željko Valentić - Tajnik Društva
  Irina Čulinović
  Tomislav Forko
  Hrvoje Gale
Nadzorni odbor
  Stipe Gale - Predsjednik
  Marija Grbović
  Nada Dupelj
  Gordan Stošić
  Roman Herceg
Stegovna komisija
 

Boris Devčić

  Vladimir Dujmović
  Josip Juratovac